Wearable Devices & Real Time Telemetry

A fenti két fogalom, vagyis a testen és/vagy ruházaton hordható eszközök, illetve a valós idejű távadatmérés összekapcsolása az egészségipar új dimenzióját nyitja meg.
Ennek az új dimenziónak mindeddig csak egy olyan részlete ismert, amelyikben a „valós idő” nem játszik szerepet. Amennyiben a meglévő projektekben feltáruló lehetőségeket tekintjük, a következő tényezők dominánsak:
1. A személyek egészségügyi paramétereinek nagy tömegű adatgyűjtése.
2. Mesterséges Intelligencia alkalmazása az adatfeldolgozásban.
3. A diagnosztika súlyozott alapítása a mért egészségügyi paraméterekre az intuíció helyett.
4. Betegségmegelőzés az akut betegségek kezelése helyett.
5. Az orvos-beteg kontaktus visszaszorítása.
6. Az egészségipar átfogó racionalizálása az adatvagyon birtokában.
A fenti 6 pontban megfogalmazott koncepció érvényesítése elsődlegesen az egészségipar üzemeltetőjének érdeke, mivel a jelenleg rendkívül drágán működtetett egészségügyi rendszerek összes kapacitásának 30-40%-a kiválthatóvá válhat olcsón üzemeltethető informatikai alkalmazásokkal.

Az adatfolyam sémája:

Technológiai know-how: Valós idejű telemetria interneten

Az Integrabus Kft. kínálata egy olyan lehetőség, amely a meglévő koncepció alkalmazási lehetőségeit szélesre nyitja egy új adatátviteli technológia bevezetésével, ami eseményvezéreltté teszi két/több fél internetkapcsolatát. Eredményképpen az internet egy pontján a keletkező mérési eredmények, mint események, az internet bármely más pontján válthatnak ki hatást, mely hatás lehet például az adatok valós idejű grafikus megjelenítése, vagy valós idejű adatelemzés.
A technológia betesztelve rendelkezésre áll, és csak elhatározás kérdése, hogy milyen érzékelőkkel, milyen egészségügyi paraméterek mérésére készül eszköz, amely akár a világ bármely pontján élő személy keletkező mérési adatait teszi real time hozzáférhetővé a világ bármely más pontján található orvos, vagy MI részére.